sâmbătă, 1 mai 2010

Adevărul este O Persoană Care este Dumnezeu

Adevărul este O Persoană Care este Dumnezeu și a venit la noi ca să ne învețe și să ne dea putere să devenim dumnezei, să trăim ca El. Ca să trăim și să fim ca El, avem nevoie să avem în noi Viața Lui pe care ne-o dă efectiv, prin Tainele Sale în Biserică. El spune: „Fără Mine nu puteți face nimic!” Eu cred în El și în lucrarea Lui cu noi în Biserica Lui și am dovezi existențiale și ontologice că e Dumnezeu și că e cu noi dacă noi voim să fim cu El și să-L primim ca să ne dea puterea de a fi ca El.

Cum spuneam, această putere Domnul o dă în Biserică, iar cei ce o primesc și lucrează cu ea se mântuiesc, adică devin liberi de supunerea oarbă față de legile firii bolnave și ale lumii căzute în patimi și întunecimi grele. Fără împreună-lucrarea omului cu Dumnezeu, cu harul Său, cu energia Sa dumnezeiască pe care ne-o oferă prin viața noastră în El, adică în Biserică, continuăm să trăim doar viața noastră omenească, fiecare cum putem: unii mai omenește, alții mai dobitocește. Unii frumos, alții abject... Dar, oricum am trăi, fără El rămânem doar făpturi trupești și sufletești, nu devenim dumnezei după har.
Aceasta e mărturia Bisericii și cine o ascultă beneficiază de darul lui Dumnezeu pe care ni-L face în Biserică. Cine nu ascultă asta din varii motive și cauze, are calea lui de a-l căuta pe Dumnezeu și de a beneficia de iubirea Lui care este fără margini și fără limite. Numai Dumnezeu cunoaște inima omului și numai El judecă. Noi nu judecăm, ci doar ne străduim să fim credincioși, fiecare după putință, darului primit de noi. Rugăciunea Bisericii îmbrățișează toată lumea pentru că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Om ca să mântuiască pe tot omul. Dar nu fără voia omului.
Te rog acum să nu confunzi un mirean cu un neortodox. Mirean sau laic (de la „mir” sau „laos” = popor, lume) înseamnă credincios din lume, spre deosebire de monah, care e un credincios care a „ieșit din lume” pentru Hristos. Avem sfinți mulți care au fost mireni și mireanul se mânuiește ca și monahul dacă trăiește Viața pe care ne-o dăruiește Hristos în Biserica Sa. Mireanul păcătos, ca și monahul păcătos, e tot ortodox, și are și el aceeași Taină a Pocăinței ca să se vindece și să se mântuiască.
Cât despre cei care nu sunt ortodocși sau creștini nu e al nostru să spunem dacă și cum se mânuiesc. Al nostru este să ne rugăm, împreună cu toată Biserica, pentru mântuirea lor. Această rugăciune are în centru Sfânta Liturghie și e mai adâncă și mai cuprinzătoare decât putem noi bănui cu logica noastră individualistă.
Te îmbrățișez și te rog să mă ierți dacă răspunsul meu nu e suficient. Rugăciunea te va învăța și te va lumina mai mult.

Bucurie sfântă și pace inimii, copil drag!
Maica Siluana

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu