miercuri, 27 martie 2013

Maica Siluana - Conferința: Arme care nu ucid: postul și rugăciunea, organizată de ASCOR Iași, 26 martie 2013

Maica Siluana - Conferința: Arme care nu ucid: postul și rugăciunea,
 26 martie, 2013, Iași (audio)


      Maica Siluana - Conferința: Arme care nu ucid: postul și rugăciunea,
 26 martie, 2013, Iași (video)

joi, 14 martie 2013

"The Faith" - Based on a Quebec folk song, LEONARD COHEN

The sea so deep and blind
The sun, the wild regret
The club, the wheel, the mind,
O love, aren't you tired yet?
The club, the wheel, the mind
O love, aren't you tired yet?
The blood, the soil, the faith
These words you can't forget
Your vow, your holy place
O love, aren't you tired yet?
The blood, the soil, the faith
O love, aren't you tired yet?
A cross on every hill
A star, a minaret
So many graves to fill
O love, aren't you tired yet?
So many graves to fill
O love, aren't you tired yet?
The sea so deep and blind
Where still the sun must set
And time itself unwind
O love, aren't you tired yet?
And time itself unwind
O love, aren't you tired yet?

marți, 12 martie 2013

Serile Talpalari, Seminarul ierării - Sesiunea a patra: LOGICA VIOLENȚEI UCIGAȘE, 5 martie 2013

Sesiunea 4.1 LOGICA VIOLENŢEI UCIGAŞE 
Lumea aceasta se întemeiază pe violenţă ucigaşă
• De la Cain, omul căzut a zidit cetăţi şi a ridicat civilizaţii numai pe violenţă. 
• Lumea aceasta e guvernată de o logică ucigaşă, e fascinată de rău şi se lasă antrenată într-o repetare fără de sfârşit a unui trecut „întemeietor” datorită unor mecanisme inconştiente, colective şi individuale, puse în lucrare de fiecare nouă generaţie rănită de vechea generaţie. 
• Când un copil vine pe lume, depinde cu totul de părinţii săi, de iubirea şi atenţia lor. Dacă nu primeşte iubirea şi atenţia pe care le aşteaptă, se va simţi rănit şi va reacţiona în consecinţă, declanşând mecanisme de apărare şi învăţând să rănească la rândul său. 
• De cele mai multe ori aceste mecanisme funcţionează inconştient și duc la comportamente repetitive legate de rănile suferite în viața intrauterină și în anii copilăriei timpurii. Multe astfel de comportamente repetitive pot fi induse de traumele îndurate de părinți, bunici sau chiar și strămoși. Trupul nostru e ca o „partitură” vie a unor multiple moșteniri. 
• Agresivitatea devine o armă de apărare. Cu cât cineva e mai rănit şi rana este mai profundă, cu atât se va simţi mai vulnerabil, mai ameninţat şi va fi mai agresiv şi mai violent. 
• În plus, fiinţa rănită va căuta şi-şi va oferi compensaţii în a avea şi a dori obiecte care oferă o plăcere imediată, ca o „justificare” pentru lipsa fundamentală de iubire. Şi cu cât va căuta să-şi compenseze lipsa de iubire prin sisteme compensatorii, cu atât va fi mai robit de obiectele pe care le pofteşte şi cu atât va resimţi o insatisfacţie cronică şi se va agrava spirala suferinţei, a angoasei, a anxietăţii şi vinovăţiei. 
• Agresivitatea mereu mai mare se va îndrepta o Fie spre aproapele, considerat vinovat şi răspunzător de această înlănţuire, o Fie către sine însuşi, în deznădejde, depresie și autosabotare. 
• Nesimţindu-se iubit, cel rănit va căuta să atragă atenţia celorlalţi pentru a simţi că există în ochii lor: fie prin provocări şi agresivitate, fie încercând să le facă pe plac negându-și propriile nevoi. Dorul omului de a ieși din robia violenței ucigașe.
• Nici un om nu este fericit trăind după legile acestei logici pentru că este o fiinţă însetată, flămândă, plină de dorinţa de pace, de bucurie, de fericire. 
• Omul nu doreşte decât să iubească şi să fie iubit, să trăiască fericirea iubirii împărtăşite. 
• Dorinţa aceasta face din om un pelerin ce nu se poate opri până nu-şi potoleşte setea de iubire. 
• Această sete, fiind infinită, nu poate fi potolită de nimic finit ceea ce face ca orice căutare a iubirii în afara lui Dumnezeu să eșueze în mod tragic. 
• Dorinţa omului este de a deveni ca Dumnezeu, cu Dumnezeu. Nimic altceva n-o poate satisface, spune Sfântul Grigorie de Nyssa. 
• Această aspiraţie infinită a omului se loveşte atât de limitele condiției umane căzute, cum am văzut, cât și de existența răului în lume. Ce este răul? 
• Răul este o energie creată, este lucrarea făpturilor căzute: îngeri și oameni. 
• Orice energie creată, ruptă de Dumnezeu, se strică, devine „rea” cu voia liberă a celui ce o lucrează. 
• Cineva este rău pentru că face ceva rău. Și face ceva rău pentru că face fără Dumnezeu, „Singurul Bun”, cum ne descoperă Domnul. 
• Originea răului este în voia liberă a făpturilor raționale dăruite de Creator cu libertate și autonomie personală și esența ei este lucrarea acestora. De aceea spun Părinții că răul nu există. Adică nu e o realitate creată de Dumnezeu. 
• Acceptarea acestei înțelegeri a răului ne scapă de dorința irațională de a ne elibera prin stârpirea răului din lume. Cine cade în plasa acestei dorințe devine ucigaș. 

Sesiunea 4.2 Ieșirea omului din logica violenței ucigașe.

• Ieşirea omului din robia legilor violenței ucigașe este posibilă numai prin întoarcerea la Dumnezeu, la Iubire. • Singura cale este unirea liberă și ontologică a omului cu Binele, cu Dumnezeu în Fiul. De aceea Se numește Domnul pe Sine „Calea”! 
• Dumnezeu S-a făcut Om ca să ne unească iarăși cu Sine dăruindu-ne energia Sa necreată și pe Sine Însuși ca Viață. Nu există altă Cale pentru om! 
• Primul pas pe Calea biruinței este unirea ontologică a omului cu Dumnezeu prin Sfintele Taine.
• Următorii pași depind de înțelegerea binelui uman ca lucrare a sa conform voii lui Dumnezeu făcută cunoscută și accesibilă prin Poruncile iubirii. 
• Această înțelegere va aduce după sine puterea de a accepta adevărul că lupta dintre bine și rău se dă în inima fiecăruia dintre noi. 
• Înțelepciunea înaintării pe Cale constă în lucrarea ascetică a cunoașterii de sine, a conștientizării neputinței și limitelor personale și transformarea acestora în loc de primire a Darului lui Dumnezeu. 
• Experiența neputinței în Hristos este simultană cu venirea și lucrarea harului care face ca însăși limita asumată să devină har. („Când sunt slab atunci sunt tare”). 
• „Cunoscută și acceptată, slăbiciunea omului devine mărturie a milei lui Dumnezeu” (Sfântul Isaac Sirul). Temă pentru acasă 
1. Continuaţi să faceţi rugăciuni către Duhul Sfânt. 
2. Desenaţi, descrieți, inima copilului care aţi fost şi strategiile folosite pentru împlinirea nevoii de a fi recunoscut, acceptat şi preţuit de cei din jur. În ce măsură mai folosiți aceste strategii și care sunt pagubele provocate de ele? 
3. Faceţi o listă cu dorinţele cele mai fierbinţi pe care le-aţi avut de-a lungul vieţii şi vi s-au împlinit. Compuneți o rugăciune în care să mulțumiți lui Dumnezeu pentru asta. 
4. Faceţi o listă cu dorinţele cele mai fierbinţi care nu vi s-au împlinit. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru asta renunțând la resentimente. Nu știți ce ar fi însemnat împlinirea lor. 
5. Faceți legătura dintre toate dorințele pe care le-ați conștientizat și strategiile folosite de copilului care ați fost pentru împlinirea nevoii de a fi recunoscut, acceptat şi preţuit 
6. Studiaţi lista schemelor de inadaptare pentru a vedea în ce măsură vă „recunoaşteţi” în una sau mai multe dintre ele. 
7. Cercetați cât mai multe pagube pe care le-ați îndurat datorită acestor scheme și rugați-vă pentru vindecare. 
8. Învățați să fiți atenți la „ofertele” de confort sau slavă pe care vi le face fiecare schemă folosită și spuneți NU când sunteți conștienți de atac cerând ajutor cu rugăciunea. 

Anexă 
Cine dorește să afle dacă: „Iertarea se învață?”, poate urma sesiunile Seminarului Duhovnicesc: „Să ne vindecăm iertând”. Temele pot fi trimise pe adresa: iertare@gmail.com.sâmbătă, 9 martie 2013

„Vai mie, înnegritule suflete!” - Stihira Octoihului, Slavă pe glasul 8, interpretează Mihail Buca


“Vai mie, innegritule suflete! Până când de la răutăţi nu te mai curmezi? Până când zaci în lene? De ce nu-ţi aduci aminte de înfricoşătorul ceas al morţii? De ce nu te cutremuri cu totul de înfricoşătoarea Judecată a Mântuitorului? Oare ce vrei să răspunzi sau cum vrei să dai seama? Lucrurile tale stau de faţă, spre mustrarea ta, faptele tale te vădesc, pârându-te. Deci, o, suflete! Vremea a sosit, aleargă, apucă înainte şi, cu credinţă, strigă: Greşit-am, Doamne, greşit-am Ţie; dar ştiu, Iubitorule de oameni, bunătatea Ta; Păstorule cel bun, nu mă despărţi pe mine de la starea cea de-a dreapta Ta, pentru mare mila Ta!” (Stihira Octoihului, Slavă pe glasul 8).joi, 7 martie 2013

Welcome to the world baby Damian!!!

7 martie 2013, Hartford, CT, USA


s-a născut Damian, primul meu nepoțel!!!


Bine ai venit în lumea aceasta!!!


Doamne miluiește!

luni, 4 martie 2013

Centrul de Studii şi Cercetare "Dumitru Stăniloae" - organizează programul de formare prin conferințe și seminarii (online)


Astăzi, luni 4 martie 2013, începe Programul de formare prin conferințe și seminarii web (online), în limba română, organizat în cadrul Centrului de Studii şi Cercetare „Dumitru Stăniloae”, al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale. Proiectul se lansează deci astă seară, luni 4 martie 2013, între orele 20:30 și 22:30 (ora Parisului) printr-o sesiune inaugurală online, live pe www.teologie.eu, în cadrul căreia se va prezenta programul, obiectivele și finalitatea programului, cu intervenții din partea chiriarhilor Mitropoliei, și a câtorva profesori.
Programul este destinat – deși nu în mod exclusiv - celor care doresc să devină cateheți, candidaților la hirotonie, preoților care doresc să candideze pentru integrarea în Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, precum și preoților doritori să își consolideze pregătirea teologică pentru dobândirea diplomei de capacitate pastorală și grad pastoral. Acest program își propune să abordeze studiile teologice într-un mod aplicat, fiecare profesor având ca obiectiv să-i ajute pe cursanți să înțeleagă valoarea pastorală și misionară a disciplinei respective de studiu .
Fiecare persoană interesată să participe la acest program se poate înscrie prin accesarea rubricii  ÎNSCRIERI din meniul orizontal al paginii și poate primi informații suplimentare sollicitându-le la adresa info@teologie.eu .


Primele conferințe din cadrul programului:
  • Luni, 4 martie 20:30-22:30 (ora Parisului) Curs inaugural: Prezentarea programului, obiectivelor și finalității, cu intervenții din partea chiriarhilor Mitropoliei, și a câtorva profesori.
  • Marți, 5 martie 20:30-22:30 (ora Parisului) Apologetică ortodoxă Pr. Dr. Răzvan Ionescu: Despre (re)descoperirea apologeticii ortodoxe
  • Joi, 7 martie 20:30-22:30 (ora Parisului), Omiletică, Pr. Prof. Dr. Constantin Necula: Dinamica Omileticii Moderne
  • Luni, 11 martie 20:30-22:30- Noul Testament - Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc: Sfinții Părinți, dascălii noștri în interpretarea Sfintei Scripturi;
  • Marți, 12 martie 20:30-22:30- Noul Testament- Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc: Evangheliile sinoptice - probleme isagogice;
  • Joi, 14 martie 20:30-22:30 - Noul Testament- Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc: Evanghelia de la Ioan - probleme isagogice;

sâmbătă, 2 martie 2013

Serile Talpalari, Seminarul ierării, sesiunea 3: UCIDEREA FRATELUI, 26 februarie 2013

Maica Siluana și pr. C-tin Sturzu: Despre UCIDEREA FRATELUI, 26 februarie 2013vineri, 1 martie 2013

Mara, de vorbă cu maica Siluana
Valsul primăverii!

Să vă bucurați de începutul primăverii!