joi, 30 aprilie 2015

Starețul Efrem din Arizona - "apostolul" Americii

miercuri, 29 aprilie 2015

PĂRINTELE ROMAN BRAGA A TRECUT LA DOMNUL, în dimineața zilei de 28 aprilie 2015


„Noi, ca orto­docşi, acolo, în Ame­rica, avem o misiune: să schim­băm direcţia cunoaşterii, pentru că Apu­sul, din care face parte şi Ame­rica, e orientat în exterior. Oc­ci­dentalii explorează universul din a­fara lor. Rostul ortodoxiei este să întoarcă atenţia omului spre sine, spunându-i că mai există o dimen­siune lăun­trică. Noi nu dispreţuim cunoaşterea cosmologică, cunoaş­terea din afară de noi, pentru că întrânsa sunt am­prentele lui Dum­ne­zeu ca şi Creator, dar pentru a ne cunoaşte pe noi şi pe Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem înăuntrul nostru, iar această cunoaş­tere a lui Dumnezeu este o expe­rienţă perso­nală. Pe Dumnezeu nu Îl poţi cu­noaşte fără să te cu­noşti pe tine. Omul modern n-are timp să se cunoască pe sine, pentru că este prea ocupat cu cunoaşterea în afară de sine. Iar din punctul de vedere al vie­ţii morale, tineretul, mai ales, nu poate suporta aventura intrării în sine şi, ca un fel de scăpare, cultivă lucrurile zgo­motoase. Vedeţi, ăsta este rolul ortodo­xiei în cultura apusea­nă. Nu să ne cunoască lumea. Noi de multe ori suntem mândri, avem creştini în Franţa, în Germania, în America. Ei, şi ce?! Nu pentru asta ne-a trimis Dumnezeu acolo. Ne-a trimis acolo ca să deschi­dem porţi­le unei cu­noaş­teri adevărate, să deschidem porţile Bisericii”. (pr. Roman Braga)

Veșnică pomenire!

marți, 21 aprilie 2015

Maica Siluana : „Despre femeile mironosițe”

Maica Siluana despre "Femeile Mironosite"
   „Dragostea unei femei, a unei mame, este oarbă la: nu se poate... Aceasta este specific feminin, această încredere într-o înțelegere și o cuprindere mai adâncă decât cea rațională! 
Femeia aude și ascultă mai bine decât bărbatul și ființa umană și pe Dumnezeu, pentru că aude viața, nu aude numai cuvintele, nu aude numai raționamentele, ci aude viața... O femeie poate să audă când te doare ceva, aude durerea, aude frica, aude neliniștea, aude bucuria, aude îndemnul lui Dumnezeu: du-te și fă asta!


Să ne bucurăm de aceste daruri și să nu uităm să le folosim, astfel încât, până la capăt, să ne păstrăm neclintită credința că „piatra” ne va fi ridicată, chiar dacă situațiile și raționamentele adesea indică altceva.
La mulți ani tuturor femeilor creștine!

duminică, 5 aprilie 2015

Deniile din Săptămâna Patimilor

Sâmbăta Mare

„Să tacă tot trupul omenesc și nimica pământesc întru sine să nu gândescă că Împăratul împăraților, Domnul domnilor se junghie și se duce să se dea de mâncare credicioșilor și merg înaintea Lui toate cetele îngerești, heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu câte șase aripi, fețele acoperindu-și și cântând cântarea: aliluia, aliluia, aliluia"


Sfânta și Marea zi de Vineri
„S-a schimbat făptura prin ale Tale patimi, căci cu Tine au pătimit toate câte sunt, ţiitor a toate cunoscându-Te” (Prohodul, Strofa 22, Starea I)Prohodul Domnului

“În mormânt, Viaţă, pus-ai fost, Hristoase, şi s-au spăimântat oştirile îngereşti, plecăciunea Ta cea multă preamărind”
Sfânta și Marea zi de Joi
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ IOAN
lectura: Maica Siluana

partea I

partea a doua
Denia din Sfânta și Marea Joi

Sfânta și Marea zi de Miercuri


Denia din Sfânta și Marea Miercuri


Sfânta și Marea zi de Marți

Denia din Sfânta și Marea Marți


Sfânta și marea zi de Luni


Denia din Sfânta și Marea Luni