duminică, 5 aprilie 2015

Deniile din Săptămâna Patimilor

Sâmbăta Mare

„Să tacă tot trupul omenesc și nimica pământesc întru sine să nu gândescă că Împăratul împăraților, Domnul domnilor se junghie și se duce să se dea de mâncare credicioșilor și merg înaintea Lui toate cetele îngerești, heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu câte șase aripi, fețele acoperindu-și și cântând cântarea: aliluia, aliluia, aliluia"


Sfânta și Marea zi de Vineri
„S-a schimbat făptura prin ale Tale patimi, căci cu Tine au pătimit toate câte sunt, ţiitor a toate cunoscându-Te” (Prohodul, Strofa 22, Starea I)Prohodul Domnului

“În mormânt, Viaţă, pus-ai fost, Hristoase, şi s-au spăimântat oştirile îngereşti, plecăciunea Ta cea multă preamărind”
Sfânta și Marea zi de Joi
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ IOAN
lectura: Maica Siluana

partea I

partea a doua
Denia din Sfânta și Marea Joi

Sfânta și Marea zi de Miercuri


Denia din Sfânta și Marea Miercuri


Sfânta și Marea zi de Marți

Denia din Sfânta și Marea Marți


Sfânta și marea zi de Luni


Denia din Sfânta și Marea Luni

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu