vineri, 8 octombrie 2010

9 octombrie - pomenirea Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu

Acesta era fratele Sfântului Matei Evanghelistul, care fusese mai înainte vames, si era fiu al lui Alfeu; mergând la propovăduirea Evangheliei, arzându-se de râvna dumnezeiasca, a stricat toate capiștile idolilor, tamăduind boli si gonind duhuri necurate; pentru care lucru si multimea limbilor, l-a numit sământă dumnezeiască. Acesta umblând multă parte a lumii, si vestind pe Hristos, ca un iubitor de Hristos si patima ce-a râvnit si moartea, ca a fost rastignit pe cruce, si asa si-a dat Duhul la Dumnezeu.

iacob-alfeu-C

Şi văzând mulţimile, I s-a făcut milă de ele că erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n-au păstor.

Atunci a zis ucenicilor Lui: Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini.

Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, ca să scoată lurcători la secerişul Său.

Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă.

Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan fratele lui;

Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu;

Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut.

Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi, şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi;

Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel.

Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor.

Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu