marți, 19 mai 2009

Ce are Biserica împotriva homosexualităţii?

"Aşadar: Ce este Biserica? Biserica este Trupul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat, Care S-a făcut om ca omul să devină Dumnezeu. El, Dumnezeu, a venit la noi ca să ridice păcatul lumii. Ca să ridice păcatul meu!
Păcatul ce este? Păcatul este „ratarea ţintei", ratarea ţelului pentru care am fost adus la existenţă: fericirea. Păcatul este vrăjmaşul omului, vrăjmaşul meu, pentru că mă împiedică să ajung la ţelul meu oferindu-mi, "la cerere", o plăcere, o uşurare, o "stare bună", o compensaţie la o suferinţă pe care o refuz înainte de a-i înţelege rostul, o deviere de la singura Cale care duce la Viaţă.
E drept că această Cale e strâmtă. Şi ce strâmtă! Trece prin iad şi prin moarte. Dar trece, nu rămâne acolo! Şi eu, sărmanul om, mă aflu rupt, sfâşiat în două: pe de o parte iubesc plăcerea pe care o aduce păcatul şi, pe de altă parte, urăsc păcatul pentru că îl simt vrăjmaş....
Ei, de din această ură ţâşnesc reacţiile de care te plângi şi care te rănesc. Ura faţă de păcat, de păcatul care ne fascinează şi de care ne temem pentru că ne ucide, de multe ori se răsfrânge asupra persoanei umane, asupra păcătosului. Şi violenţa cu care urâm este proporţională cu puterea cu care ne proiectăm neputinţele, propriile temeri sau vinovăţii pe ceilalţi. Pe de altă parte, păcătosul însuşi se identifică pe sine cu păcatul său....
Jumătate din tragedia omenirii e clădită pe confuzia dintre păcat şi păcătos şi proiecţia urii pentru păcat asupra păcătosului, fie că sunt eu însumi, fie că este aproapele meu. Ura orientată greşit este izvorul cel otrăvit. Dar tu nu de acolo trebuie să bei... ci din Milostivirea iubitoare a lui Dumnezeu, Izvor de Apă vie nesecată în Sfânta Lui Biserică.
Acolo vei găsi iubire şi înţelegere şi vindecare şi fericire. Acolo vei fi iubit aşa cum eşti şi vei primi putere să urăşti păcatul şi să-ţi vindeci "orientarea" contrară firii chiar dacă tu victimă la început nevinovată, o simţi şi o consideri "firească". Dacă vei continua să te încrezi în ce simţi şi ce gândeşti tu, nu vei ieşi din capcana de "sinapse" în care te zbaţi. Da, nu sunt decât nişte sinapse făurite ca să faci faţă unui traumatism sau a unui abuz, poate acum "uitat", de care n-ai putut scăpa altfel. Toţi, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puţin, suntem victimele acestor "mecanisme de apărare" care ne ucid bucuria.
Ieşirea? Să fim oneşti cu noi şi să încercăm să acceptăm că simţirea şi gândirea noastră sunt bolnave şi că Vindecătorul e Dumnezeu Care ne oferă harul Său, Prezenţa şi Viaţa Sa, acolo în Biserica în care atâţia păcătoşi au devenit sfinţi.
Poate că acum nu vei putea primi acest cuvânt. Te înţeleg. Ai atâta nevoie de tandreţe! Şi acum crezi că numai acolo şi astfel o poţi afla. Tatăl minciunii îţi aduce mii de dovezi clare, ba chiar şi din cuvântul lui Dumnezeu! Dacă nu s-a ruşinat de Însuşi Fiul lui Dumnezeu, de ce s-ar ruşina de tine? Dar va veni ceasul în care dezamăgirea şi durerea te vor ajuta să asculţi şi glasul adâncului tău care suspină după lumină. 
Atunci, să-ţi aminteşti cuvântul acestei bunicuţe care te îmbrăţişează cu lacrimi în ochiNu faci parte din nici o categorie. Eşti unic. Eşti băiat. Eşti bărbat. Eşti mai mult decât impulsurile şi mai ales fantasmele tale sexuale. Eşti chipul lui Dumnezeu şi eşti chemat să devii asemenea Lui. Îndrăzneşte! "


Maica Siluana


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu