joi, 7 mai 2009

Despre păcate...

Cu durere, dar și cu nădejde nebună că nu veți alege iadul pentru asta!

Ce este păcatul? Este acea mișcare a sufletului nostru de a face ceea ce dorim, fără să ne raportăm la Dumnezeu și să ne hrănim cu harul Lui! E ratarea gestului care ne-ar face icoane vii ale lui Dumnezeu! Orice gest sau gând, care nu e transparent la sfințenie, e păcat. Iar cel care e o caricatură a umanului din noi, e demonic.

...pofta nu e la cheremul libertății, ci al egoului. Libertatea îl poate ajuta pe om să se poarte omenește sau duhovnicește cu pofta sa, dar nu și să o aibă sau nu. Desigur, și-o poate produce apelând la imaginar, sau la gesturi, dar acestea vor fi, în ciuda impresiei celui care o face, cea mai flagrantă și mai uimitore călcare a libertații. Desigur, numai dacă prin libertate înțelegem puterea de a face voia lui Dumnezeu ca să devenim asemenea Lui, prin Duhul Sfânt. Libertatea nu poate fi cucerită prin uciderea celui ce te-a robit, ci prin redobândirea demnităţii de om liber!

Iată și eu plâng acum, pentru bucuria ta. Și sunt cu adevarat una cu tine, retrăind senzația aceea de gol care, în sfârșit, se umple de o privire care nu judecă, ci iubește!

Când ne facem curaj să privim Adevărul înecându-ne frica în plânsul pe care El ni-l dăruiește atunci, rămânem uluiți de faptul că în locul pedepsei pe care o așteptăm și o merităm, primim Bucuria cea mare!

În noi sunt cumva trei puteri care ne mișcă voința: pofta, dorința și dorul. Dacă amestecăm aceste ape ale sufletului, totul se impotmolește în delta înnoroiata a poftei, a chefului, mereu nesățioase și mereu sătule deja...

Când vrei să faci ceva, întreabă pe Domnul prin rugăciune dacă e păcat, dacă asta te distruge sau te zidește, și vei vedea!


 Numai murind păcatului voi fi vie în Domnul şi în Bucuria Lui!


Este sau nu sexualitatea consecinţă a păcatului? 


Asadar, 

Doamne, este sau nu sexualitatea consecinţă a păcatului? 


Nu, omule! Nu! Eu te-am făcut bărbat şi femeie şi eu am pus în tine dorinţa de a ieşi din tine către celălalt ca să Mă cunoaşteţi pe Mine şi iubirea Mea pentru voi şi prin această poruncă! Poruncile Mele sunt întotdeauna locuri de întâlnire şi de desfătare de Prezenţa mea iubitoare!

Consecinţă a căderii, de la care nu te mai înduri să te opreşti, fiule rătăcitor, este felul în care îţi trăieşti sexualitatea! Dacă ai obosit, dacă te doare păcatul şi moartea pe care o aduce el în tine, vino la Mine şi Eu te voi odihni! 

Ştii, Fiul Meu a venit la voi, S-a făcut om ca tine, fără de păcat numai, ca tu să redevii fiul Meu şi fiica Mea în El! 

Vino! 

Întoarce-te la Mine şi sexualitatea ta va redeveni aşa cum am creat-o Eu, aşa cum am răscumpărat-o Eu în Botezul tău, aşa cum am sfinţit-o Eu în Taina Mirungerii, aşa cum ţi-o hrănesc Eu în Taina Sfintei Euharistii! 

Acum, mergi, intră în camera ta, încuie uşa, aprinde luminile sau trage perdelele spre lumina zilei, dezbracă-te de toate cârpele sub care îţi ascunzi ruşinea desfrânărilor tale şi priveşte-te! Eşti frumos! Eşti frumoasă! Eu, Dumnezeu, te-am făcut! Nu te uita la urmele păcatului care te-au mai sluţit ici şi colo! Eu te voi spăla şi mai vârtos decât zăpada te vei albi! Pentru asta am rânduit Eu Spovedania în Biserica Mea! Priveşte-te cu atenţie şi cu de-amănuntul! Eşti sfinţit din cap şi până în picioare! Întreg ai fost afundat în Baia Sfântului Botez! Peste tot ai fost uns cu Duhul Meu Cel Sfânt! Ceea ce numeşti tu "sexul tău" despre care crezi că-l poţi chinui în toate felurile ca să storci un strop de plăcere înrobitoare şi ucigătoare, e sfinţit de Mine! 

Dacă eşti băiat, află că acesta e vrejul vieţii sfinţite pe care ai primit-o de la Mine ca să devii sfânt ca Mine! Priveşte pe un iconostas din Biserica Mea "arborele lui Iesei"! Vezi, de acolo a răsărit şi Mlădiţa sfântă din care a luat firea omenească Fiul Meu Cel Unul Născut, Dumnezeu! Şi tu eşti mlădiţă vie în acest Arbore Sfinţit! 

Dacă eşti fetiţă, aceasta este uşa prin care intră numai mirele rânduit de Mine ca să iasă prin ea om nou pe pământ. Tu eşti, pe tine te-am ales să fii, împreună-făcătore de oameni cu Mine! 

Plângi, băiatul meu? 

Plângi, fetiţa mea? 

Da, plângi omule drag! Dacă mai e ceva viu în tine, plângi! 

Acum îmbracă-te! Priveşte aceste haine! De acum ele nu mai sunt cârpe de acoperit ruşine, ci haine noi, veşminte ale preoţiei universale în care te-am îmbrăcat prin Botez. Acum, lacrimile tale ţi-au devenit al doilea Botez!

Vino la Mine ca să-ţi şterg lacrima şi urâciunea pe care lumea aceasta a pus-o pe tine şi odihneşte-te la pieptul Meu! Te iubesc! Oricât de grele ţi-ar fi rănile, Vino! Eu Sunt Dumnezeul tău şi numele meu este Iubire! 

Vino, fiul meu! 

Vino, fiica mea! 

Doamne, Prea Sfântă Treime, Tată, Fiule şi Duhule Sfinte, miluieşte-ne pe noi şi pe toată lumea Ta! 


M. Siluana 
Sursa:http://www.sfintiiarhangheli.ro/intrebare.php?iid=592


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu